Cơ điện lạnh (REE): Kế hoạch lãi 1.465 tỷ đồng năm 2019, giảm gần 18% so với năm 2018

Năm 2018 mảng điện, nước mang lại hơn 1.000 tỷ đồng lợi nhuận cho Cơ điện lạnh REE.

Cơ điện lạnh (REE): Kế hoạch lãi 1.465 tỷ đồng năm 2019, giảm gần 18% so với năm 2018

Cơ điện lạnh REE đã công bố báo cáo chi tiết tình hình kinh doanh năm 2018 trong đó cho thấy doanh thu cả năm đạt 5.100 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2017 và cũng chỉ mới hoàn thành 90% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.784 tỷ đồng, tăng trưởng 29,6% so với năm 2017 và vượt đến 30% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Cơ điện lạnh (REE): Kế hoạch lãi 1.465 tỷ đồng năm 2019, giảm gần 18% so với năm 2018 - Ảnh 1.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu từ mảng cơ điện lạnh đạt 3.427 tỷ đồng, chiếm trên 67% tổng doanh thu cả năm. Tuy nhiên mảng này chỉ mang lại chưa đến 14% tổng lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm. Trong khi đó mảng điện mang lại 834 tỷ đồng doanh thu, chiếm 16,4% tổng doanh thu đạt được, nhưng đóng góp đến 943 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, chiếm gần 53% tổng lợi nhuận đạt được cả năm, tăng 73% so với cùng kỳ. Mảng tiếp theo đóng góp số lượng lớn lợi nhuận nữa là cho thuê văn phòng, với 250 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thu về, giảm 10% so với cùng kỳ.

Cơ điện lạnh (REE): Kế hoạch lãi 1.465 tỷ đồng năm 2019, giảm gần 18% so với năm 2018 - Ảnh 2.

Xét kỹ từng mảng kinh doanh, mảng cho thuê văn phòng đạt 638 tỷ đồng doanh thu, tăng 24,8% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận thu về giảm 10%, nguyên nhân chủ yếu do tòa nhà văn phòng e.tơn Central đạt tỷ lệ lấp đầy 94% đến hết năm 2018, tuy nhiên tỷ lệ thu tiền chỉ đạt 40% nên chưa ghi nhận lợi nhuận trong năm 2018. Dự kiến mảng này sẽ ghi nhận thêm lợi nhuận vào năm 2019.

Doanh thu mảng bất động sản sụt giảm hơn một nửa so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận lại tăng 33,6%. Tổng doanh thu ngành điện, nước đạt 834 tỷ đồng, tăng 15,6% so với năm 2017 trong khi lợi nhuận sau thuế thu về gần 1.100 tỷ đồng, tăng trưởng đến 73,3% so với cùng kỳ chủ yếu nhờ sự đóng góp từ các nhà máy Nhiệt điện Phả Lại, Thủy điện Thác Mơ, Thủy điện Thác Bà, Thủy điện Sông Ba Hạ, nhà máy nước Sông Đà và các nhà máy nước Thủ Đức III và Tân Hiệp II.

Chia cổ tức tỷ lệ 18%

Với kết quả đạt được, HĐQT công ty dự kiến trình ĐHCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, trong đó dự kiến dành khoảng 558 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 18% cho cổ đông.

Trước đó cuối tháng 2/2018 Cơ điện lạnh REE đã chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 tỷ lệ 18%. Số tiền được chi trả vào ngày 5/4/2019. Như vậy nếu được thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, REE cũng xem như đã hoàn thành nghĩa vụ chi trả cổ tức cho cổ đông.

Cơ điện lạnh (REE): Kế hoạch lãi 1.465 tỷ đồng năm 2019, giảm gần 18% so với năm 2018 - Ảnh 3.

Kế hoạch lãi giảm gần 18% trong năm 2019

Năm 2019 Cơ điện lạnh REE đặt mục tiêu đạt 5.577 tỷ đồng doanh thu, tăng 10,1% so với năm 2018, trong đó dự kiến doanh thu từ mảng cơ điện lạnh vẫn là chủ lực với 3.600 tỷ đồng, chiếm khoảng 64,6% tổng doanh thu cả năm. Doanh thu từ mảng văn phòng cho thuê ước đạt 836 tỷ đồng, mảng điện và nước ước khoảng 772 tỷ đồng, bất động sản dự kiến đạt 369 tỷ đồng.

Cơ điện lạnh (REE): Kế hoạch lãi 1.465 tỷ đồng năm 2019, giảm gần 18% so với năm 2018 - Ảnh 4.

Về lợi nhuận, dự kiến đạt 1.465 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 17,9% so với năm 2018. Trong đó kỳ vọng mảng điện và nước mang lại 685 tỷ đồng, giảm mạnh 37,5% so với năm 2018. Mảng cho thuê văn phòng dự kiến mang lại 390 tỷ đồng lợi nhuận, nhờ việc ghi nhận thêm doanh thu từ năm 2018. Mảng cơ điện lạnh ước đạt khoảng 275 tỷ đồng LNST và khoảng 115 tỷ đồng lợi nhuận từ mảng bất động sản.

Cơ điện lạnh (REE): Kế hoạch lãi 1.465 tỷ đồng năm 2019, giảm gần 18% so với năm 2018 - Ảnh 5.

Thạch Lâm

Theo Trí thức trẻ