PNJ dự kiến mở thêm 31 cửa hàng, đặt kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 13% trong năm 2020 [Tin Tức Kinh Doanh 24h]

0
10

PNJ đặt kế hoạch năm 2020 với doanh thu thuần 19.020 tỷ đồng – tăng 12% và Lợi nhuận sau thuế 1.349,5 tỷ đồng – tăng 13% so với năm trước. Tỷ lệ cổ tức dự định giữ nguyên ở mức 18%.

PNJ dự định mở thêm 31 cửa hàng, đặt kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 13% trong năm 2020

Theo tài liệu ĐHCĐ mới được ban bố, trong năm 2020, PNJ sẽ tiếp tục kiên định với chiến lược (1) Tăng trưởng vững chắc; (2) Phát triển năng lực; (3) Làm giàu tài nguyên; (4) Chuẩn bị tương lai.

Trong năm 2020, PNJ sẽ tiếp tục mở thêm 31 cửa hàng; Đầu tư tư cơ sở vật chất và máy móc thiết bị cho Công ty TNHH MTV Chế tác và kihn doanh trang sức PNJ (PNJP – nhà máy số 2) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ tiếp tục tối ưu ERP, đầu tư vào Digital Transformation: HCM, RFID, CRM và các dự án khác.

Về hoạt động kinh doanh, PNJ đặt kế hoạch năm 2020 với doanh thu thuần 19.020 tỷ đồng – tăng 12% và Lợi nhuận sau thuế 1.349,5 tỷ đồng – tăng 13% so với năm trước. Tỷ lệ cổ tức dự định giữ nguyên ở mức 18%.

PNJ dự định mở thêm 31 cửa hàng, đặt kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 13% trong năm 2020 - Ảnh 1.

PNJ cũng sẽ trình ĐHCĐ kế hoạch thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt nếu đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2020. Cụ thể, mức thưởng sẽ là 1,5%/Lợi nhuận sau thuế và Phát hành ESOP 1%/số lượng cổ phiếu lưu hành nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế sẽ thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt: Cứ vượt 1%/Kế hoạch lợi nhuận sau thuế sẽ được phát hành ESOP 0,03%/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành và không vượt quá 0,5%/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Tổng cộng phát hành ESOP nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế không vượt quá 1,5%/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành, với giá 10.000 đồng/cp, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Cũng tại đại hội lần này, PNJ sẽ trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch phát hành gần 2,6 triệu cổ phiếu ESOP cho HĐQT, ban điều hành, cán bộ quản lý Tập đoàn với giá 20.000 đồng/cp do đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2019.

Ngoài ra, PNJ cũng dự định tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:1, tương ứng lượng cổ phiếu phát hành hơn 22,5 triệu tổ chức.

Cũng tại đại hội năm 2020, PNJ sẽ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 với bà Phạm Vũ Thanh Giang, bà Phạm Thị Mỹ Hạnh theo nguyện vọng cá nhân và bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Minh Anh

Theo Trí thức trẻ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here