Thủy điện Cần Đơn (SJD) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 45%

Số tiền này sẽ được thanh toán làm 2 đợt.

Thủy điện Cần Đơn (SJD) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 45%

Ngày 10/12 tới đây CTCP Thủy điện Cần Đơn (mã chứng khoán SJD) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 45%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng.

Số tiền được thanh toán làm 2 đợt, đợt 1 vào 24/12/2018 trả 25%. Đợt 2 thanh toán vào 29/3/2019 trả 20% còn lại.

Như vậy với gần 69 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Thủy điện Cần Đơn sẽ chi khoảng 310 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Năm 2017 Thủy điện Cần Đơn đạt 495 tỷ đồng doanh thu, tăng 33% so với năm trước đó còn lợi nhuận sau thuế đạt 197 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Như vậy để chia cổ tức tỷ lệ 45%, tương ứng mức chi hơn 310 tỷ đồng, Thủy điện Cần Đơn sẽ lấy thêm cả lợi nhuận chưa phân phối còn lại từ các năm trước.

Tính đến hết năm 2017 Thủy điện Cần Đơn còn ghi nhận hơn 397 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra còn hơn 4 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, hơn 1 tỷ đồng vốn khác của chủ sở hữu.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2018 Thủy điện Cần Đơn đã lãi sau thuế 184 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ và vượt 4% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Thủy điện Cần Đơn (SJD) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 45% - Ảnh 1.

Nguyên Phương

Theo InfoNet